rettelser ang Dysseg.Kirken

Fernisering

2.9. efter gudstjenesten

gudstjeneste: 10,30

Fernisering kl. 11,45