Jeg har lavet 3 kvindeserier og til dette formål har jeg brugt 3 modeller. Serien 1 hedder KVINDER

Serie 2 hedder I GRÆNSELND MELLEM FANTASI OG VIRKELIGHED

Serie 3 hedder KVINDER; påvirket af forudfattede meninger

I serie 1 fandtes der 9 billeder- de er væk, bortset fra 1 billede, som skal sponsoreres til ZONTAbevægelsen

Serie 2 : her findes der stadigvæk to billeder ud af de 10, jeg har lavet. Jeg kunne ikke skille mig ad med dem, men nu er de til salg.

Serie3: der er 5 billeder tilbage af de 8, jeg har lavet

Der kommer nok flere billeder om kvinder. De 3 serier er meget forskellige fra hinanden, både hvad indhold og teknik angår.